, aby sprawdzić
ilość punktów na twoim koncie i zgłosić wypłatę

UDOSTĘPNIJ WPIS

Miasto

Po co są plany miejscowe?

Czyli kto decyduje o tym, że tu jest park, tam osiedle a jeszcze gdzieś indziej wieżowiec? Kiedyś było łatwo – zasadźca wyznaczał rynek, wyrysowywał kijem i sznurem działki, po nadaniu praw miejskich zostawał pierwszym wójtem.

Tak właśnie przebiegała lokacja – czyli założenie nowego miasta w średniowieczu. Większość średniowiecznych miast w Polsce lokowano według podobnych zasad „prawa niemieckiego” i dlatego ich najstarsze części są do siebie podobne.

A dzisiaj? Świat jest dużo bardziej skomplikowany niż w średniowieczu. Centrum handlowe w dużym mieście może mieć powierzchnię większą niż całe średniowieczne miasteczko. Ulice wysypane piaskiem zamieniły się w arterie komunikacyjne a miejsce kamieniczek zajęły wielopiętrowe bloki i sięgające chmur wieżowce. A jednak miasto musi się rozwijać harmonijnie, musi panować ład, w którym mieszkańcy będą czuli się dobrze.

I w tym dzisiejszym skomplikowanym świecie nie da się już zaplanować miasta jak w średniowieczu – nie wystarczy jeden człowiek z kijem i sznurem. Jego miejsce zajął akt prawny – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Co to jest?

MPZP, inaczej plan miejscowy to zbiór przepisów obowiązujący dla dokładnie określonego obszaru, który mówi, gdzie na tym obszarze mają być zlokalizowane konkretne funkcje, jakiej wielkości budynki mogą powstawać, ile ma być terenów niezabudowanych. Autorami planu miejscowego są urbaniści, ale aby wszedł w życie musi go przyjąć rada gminy albo rada miasta. Wtedy plan staje się prawem i wszyscy muszą go przestrzegać.

Jak to działa?

Najlepiej zobaczyć na przykładzie uchwalonego i realizowanego planu dla części Targówka Przemysłowego. Najpierw rzućmy okiem na cały rysunek – przedstawia on obszar objęty planem zagospodarowania podzielony na mniejsze fragmenty. Są one oznaczone jedną, dwiema lub trzema literami, które oznaczają różne funkcje terenu. Wyraźnie widoczne są ulice – także te jeszcze nieistniejące. Bo właśnie, między innymi, od tego jest plan – aby przewidzieć, gdzie powinny być wytyczone nowe ulice i zarezerwować na nie miejsce, w którym zbudować będzie można już tylko ulice. Ciągłe linie pomiędzy obszarami o różnych oznaczeniach nazywa się liniami rozgraniczającymi, ponieważ odgradzają one od siebie różne funkcje. Przyjrzyjmy się bliżej fragmentowi planu, który zaznaczyłem granatowym prostokątem. Są tam trzy obszary oznaczone jako MU oraz wyraźnie widoczna rezerwa pod nową ulicę. Do tego w ramach obszarów MU pojawiają się ulice „projektowane” - których przebieg jest tylko sugestią – w odróżnieniu od wydzielonej ulicy Wiernej.

Plan miejski

Co to jest MU?

Funkcja mieszkalna i usługowa. Oznacza to, że na tych obszarach można budować tylko obiekty mieszkalne i usługowe. Ale skąd wiadomo dokładnie jakie? Z drugiej części planu, czyli jego tekstu, który przypisuje rozwiązania szczegółowe do każdego obszaru na planie.

I tak z tekstu planu wiemy, że na obszarach oznaczonych MU można budować wyłącznie budynki mieszkaniowo-usługowe, a te usługi muszą być nieuciążliwe, nie wolno nic innego – fabryk, masarni czy składowisk odpadów niebezpiecznych. Do tego z tekstu planu wynika, że nowe bloki mają mieć najwyżej 4 kondygnacje wysokości (czyli parter+ trzy piętra), a budynki usługowe 12 metrów wysokości – z ewentualnymi dominantami, które jednak trzeba dokładnie wkomponować w przestrzeń nowych osiedli. Do tego ustalone jest, jak daleko budynki mogą stać od linii rozgraniczających ulic, jak wiele trzeba zbudować miejsc parkingowych, jak daleko budować od linii kolejowej i jak ustrzec mieszkańców przed hałasem pociągów.

Dzięki takim zapisom włodarze miasta mogli za pomocą rysunku i paragrafów urządzić kawałek dzielnicy. Teraz na tym terenie rośnie osiedle Wilno. Architekci mieli swobodę przy wyborze konkretnych rozwiązań architektonicznych, ale urbanistyczne ramy tej nowej, harmonijnej dzielnicy nadał właśnie plan miejscowy.

WG. KATEGORII

Komentarze

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.