, aby sprawdzić
ilość punktów na twoim koncie i zgłosić wypłatę

UDOSTĘPNIJ WPIS

Finanse

Nie taki zakup mieszkania straszny… Jak wziąć kredyt?

Osoby stające przed ważną życiową decyzją, jaką jest zakup własnego mieszkania, muszą dokonać wyboru sposobu sfinansowania tej inwestycji. Rzadko kiedy nabywcy mieszkań finansują zakup ze środków własnych w całości. Często jedynym korzystnym wyjściem staje się zaciągnięcie kredytu.

Potencjalni nabywcy własnego M mogą poszukiwać oferty kredytowej na własną rękę. Jest to metoda z jednej strony czasochłonna, a z drugiej może się jednak okazać, że oferowane warunki nie odpowiadają oczekiwaniom i możliwościom finansowym kredytobiorcy. Optymalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się nawiązanie współpracy z doświadczonym pośrednikiem, który z racji swojej pozycji na rynku może w imieniu klienta uzyskać znacznie korzystniejszą ofertę kredytową.

U dewelopera nie tylko mieszkanie

Firmy deweloperskie, choć to dla wielu zaskakujące, zajmują się nie tylko sprzedażą mieszkań, ale pomagają również w pozyskaniu korzystnych form finansowania inwestycji. Z racji bogatego doświadczenia na rynku oraz kontaktu z potencjalnymi kredytobiorcami, potrafią uzyskać w banku znacznie korzystniejsze warunki wsparcia niż indywidualny klient.

W związku z tym, że w bieżącym roku skończyła się już pula dofinansowań z rządowego programu Mieszkanie dla Młodych, warto sprawdzić, jakie autorskie programy dopłaty do mieszkań oferują deweloperzy. Niekiedy do kredytów zaciągniętych na zakup własnego M w wybranej firmie można liczyć na dopłatę do rat w wysokości kilku procent. W Polsce takie wsparcie można uzyskać od Dom Development, który oferuje autorski program dopłat dla swoich klientów, DDM (Dopłaty Dla Młodych).

Dokumenty przy kredycie mieszkaniowym

Formalności oraz rodzaj dokumentów, które należy złożyć, ubiegając się o kredyt mieszkaniowy, różnią się w zależności od banku. Można jednak nakreślić ich ogólny charakter – są to zazwyczaj:

  • dokumenty określające wnioskodawcę,
  • dokumenty dotyczące kredytowanej nieruchomości,
  • dokumenty potwierdzające osiągane dochody,
  • dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych wnioskodawcy.

W pierwszej grupie, oprócz dokumentu tożsamości, znajdują się również informacje identyfikujące stan rodziny, czyli stan cywilny, liczbę dzieci itp. W przypadku małżeństw, które mają rozdzielność majątkową, konieczne będzie przedstawienie stosownego aktu notarialnego, a u osób rozwiedzionych – postanowienia sądu.

Bardzo ważną grupę dokumentów stanowią te dotyczące kredytowanej nieruchomości. Jeżeli jest to mieszkanie deweloperskie, potrzebne będą m.in.: umowa przedwstępna, dokumenty identyfikujące spółdzielnię mieszkaniową lub dewelopera, wypisy z ksiąg wieczystych, pozwolenia na budowę (dla realizowanej inwestycji) lub pozwolenie na użytkowanie (gdy budowę zakończono). W przypadku inwestycji deweloperskich konieczne może okazać się przedstawienie potwierdzenia z banku o braku obciążeń na hipotece kredytowanej nieruchomości. Celem takiego udokumentowania stanu prawnego nieruchomości jest określenie jej własności oraz braku wad prawnych. 

Dochody i zobowiązania wnioskodawcy

Kolejne dwie grupy dokumentów kredytowych mają na celu analizę sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz jego rodziny, a tym samym ustalenie możliwości spłaty zaciąganego zobowiązania. Klient powinien zatem odpowiednio udokumentować osiągany dochód oraz wskazać zobowiązania, które go obciążają.

W kwestii potwierdzenia osiąganych dochodów, wnioskodawca musi dostarczyć stosowne zaświadczenie, wyciąg z konta bankowego bądź ewentualnie inny miarodajny dokument stwierdzający, że osoba starająca się o kredyt posiada źródło utrzymania. Zatrudnieni na umowę o pracę przedkładają zaświadczenie o etacie oraz osiąganych dochodach za wskazany przez bank okres. W dokumentacji powinna się znaleźć również informacja, czy wnioskodawca nie znajduje się w okresie wypowiedzenia oraz czy dochód nie jest obciążony innymi zobowiązaniami. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą lista wymaganych dokumentów będzie znacznie dłuższa. Zwykle obejmuje ona dokumenty potwierdzające prowadzenie firmy, w tym o nadaniu numeru NIP i REGON. Niekiedy może się okazać potrzebny aktualny wypis z CEiDG, choć tę informację można uzyskać na bieżąco w systemie ewidencji. Aby udowodnić osiągane dochody, należy przedstawić książkę przychodów i rozchodów, wyciągi z konta firmowego, deklaracje podatkowe, a także zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z opłatami na rzecz wymienionych instytucji.

W sytuacji gdy wnioskodawca uzyskuje dochody z innych źródeł, np. umów cywilno-prawnych lub wynajmu, należy to również udokumentować, przedstawiając umowy, rachunki lub wyciągi z kont potwierdzające wysokość wpływów.

W przypadku posiadania zobowiązań należy dostarczyć dokumenty potwierdzające inne obciążenia kredytowe, pożyczkowe lub debetowe w rachunku bieżącym.

Wnioskowanie o kredyt mieszkaniowy może w znacznym stopniu usprawnić wsparcie dewelopera. Biorąc pod uwagę jego doświadczenie i znajomość obowiązujących procedur, łatwiej będzie skompletować potrzebną dokumentację, a tym samym skrócić czas oczekiwania na decyzję.

WG. KATEGORII

Komentarze

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.